FV regio Dilbeek vzw
is een afdeling van
Familiekunde Vlaanderen vzw

> nieuwe uitgaven <

<< hoofdpagina info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be


Opgelet
Enkel onderstaand rekeningnummer gebruiken bij het bestellen van publicaties !!!


BE71 7330 5901 8769  van FV regio Dilbeek vzw

>>> Prijzen exclusief verzendingskosten !!! <<<
WEER EEN NIEUWE UITGAVE!

Gezinsreconstructie SINT-KWINTENS-LENNIK van 1700 tot 1900 
(scan titelblad)

Na de succesvolle publicatie ‘Gezinsreconstructie van Sint-Pieters-Leeuw’ kunnen we alweer een nieuwe publicatie aankondigen.

‘Gezinsreconstructie van Sint-Kwintens-Lennik van 1700 tot 1900’, ditmaal van de hand van Rita Van Isveldt.

In het tweedelig werk van 820 blz. worden alle gezinnen gereconstrueerd die in Sint-Kwintens-Lennik verbleven in de periode van 1700 tot 1900.
De jarenlange ervaring van Rita Van Isveldt maakt van dit werk van uitstekende kwaliteit een onmisbaar instrument voor wie zijn voorouders zoekt in Sint-Kwintens-Lennik.
Het boek bevat ook een alfabetische lijst met de familienamen van de vrouwen met hun aantal huwelijken en de naam van de man waar ze in het boek terug te vinden zijn.

Naast de kinderen geboren in de gemeente zijn ook de kinderen geboren in een andere gemeente, voor zover bekend, opgenomen evenals de huwelijken en de overlijdens.

Deze tweedelige kwaliteitsuitgave kost 50 € bij voorintekening. Nadien kost het boek 55 €.

Het boek zal verschijnen en officieel voorgesteld worden op woensdag 13 december 2023
om 20.00 uur in het Auditorium van Kasteel La Motte, Lumbeekstraat 20 te 1700 Sint-Ulriks-Kapelle waar het kan afgehaald worden.


Voorintekenen kan tot 24 november 2023 via mail info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be

De voorintekening is pas definitief na overschrijving van het bedrag van 50,00 euro (+ eventuele verzendingskosten van 9,00 euro)
op het rekeningnummer van FV regio Dilbeek vzw, BE71 7330 5901 8769 met vermelding “gezinsreconstructies Sint-Kwintens-Lennik”.

Het kan eveneens, vanaf 13 december 2023, bekomen worden tijdens de openingsuren in ons documentatiecentrum.
Kostprijs: 55,00 euro
Verzendingskosten: 9,00 euro

WEER EEN NIEUWE UITGAVE!

Gezinsreconstructies van Sint-Pieters-Leeuw (scan titelblad)

De lijst met familienamen die in het boek voorkomen, kan u hier afhalen.

Het boek kan besteld worden via mail info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be

Het verschuldigde bedrag storten op onderstaand rekeningnummer

Prijzen exclusief verzendingskosten !!!

PRIJS:   € 70,00

REK-NR van FV regio Dilbeek vzw     BE71 7330 5901 8769
VERMELDING:   Gezinsreconstructies van Sint-Pieters-Leeuw

Het boek kan ook afgehaald worden in ons documentatiecentrum tijdens de openingsuren.

WEER EEN NIEUWE UITGAVE!

B.S. INDEXLIJSTEN VOOR DE GEMEENTE GROOT-BIJGAARDEN VANAF 1792 TOT 1920 (scan titelblad)

Na de publicatie van de indexen van Ternat, Wambeek, Sint-Katherina-Lombeek,
Schepdaal en Dilbeek is het nu de beurt aan Groot-Bijgaarden.

Deze indexlijsten bevatten alle geboorten van 1796 tot 1925, huwelijken van 1794 tot 1950 en
overlijdens van 1792 tot 1950 uit de burgerlijke stand voor de gemeente Groot-Bijgaarden.

Bij de geboorten worden behalve de naam, voornaam(en) en geboortedatum van de boreling
ook het nummer van de geboorteakte, de naam, voornaam en geboorteplaats van de vader en
de moeder vermeld.
Bij de huwelijken worden naast de naam, voornaam en huwelijksdatum van de gehuwden ook
de namen en voornamen van de ouders vermeld.
Bij de overlijdens worden naast de naam, voornaam en overlijdensdatum ook het nummer van
de overlijdensakte, de geboorteplaats, geboortedatum, naam en voornaam van de vader en de
moeder en de naam en voornaam van de partner vermeld.
Hierdoor bieden deze indexlijsten een grote meerwaarde en zijn ze een belangrijke bron voor
wie in de betrokken gemeente opzoekingen doet.


Het boek kan besteld worden via mail info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be

Het verschuldigde bedrag storten op onderstaand rekeningnummer

Prijzen exclusief verzendingskosten !!!

PRIJS:   € 20,00

REK-NR van FV regio Dilbeek vzw     BE71 7330 5901 8769
VERMELDING:   indexen Groot-Bijgaarden vanaf 1792 tot 1920

Het boek kan ook afgehaald worden in ons documentatiecentrum tijdens de openingsuren.

WEER EEN NIEUWE UITGAVE!

De Cheijnsboecken van Dilbeek, Itterbeek en Sint-Martens-Bodegem 1740-1795
Sterffelijcken Laethboeck der Heerelijckheid in Dilbeke (scan titelblad)

Een bronnenpublicatie van Familiekunde Vlaanderen regio Dilbeek gerealiseerd door
Majella Martelé, Georgette Rogier, Paul Vandensteene, Alfons Depester

Het was bijna vanzelfsprekend dat Familiekunde regio Dilbeek ooit over de muur van het slot
van Gaasbeek zou kijken. Oude documentatie was de aanleiding voor een bezoek aan het
archief van het kasteel. We wilden weten welke families betrokken waren bij de uitbating van
de gronden van de heerlijkheid.
Het beheer van de vele landerijen had in een aantal manuscripten immers sporen nagelaten.
We opteerden voor de transcriptie van drie cijnsboeken van het graafschap Tirimont eind 18de
eeuw, net voor de aanvang van het Frans bestuur. Het boek van de aanstelling van sterfelijke
laten die uit Dilbeek afkomstig waren, vonden we een mooie aanvulling.
De cijnsboeken volgen het jaarlijks betalen van de cijns. We vinden percelen land die in
exploitatie gegeven werden, met omschrijving van de aanpalende velden en wegen en met
opgave van de cijnshouder en soms ook zijn familie.

In het boek van de sterfelijke laten zien we hoe een aantal instellingen, zoals kloosters en armentafels, inwoners van Dilbeek aanstellen binnen een systeem van erfenisbelasting. We vernemen namen van personen en beschrijving van bezittingen.
Het belangrijke in deze publicatie is dat de mensen van het platteland, vooral de gewone dorpelingen die we niet terugvinden in schepenakten of in bestuurlijke functies, hier aan bod komen. Een inleiding schetst de achtergrond waartegen de gebeurtenissen zich afspelen.
Er is een inhoudsopgave en een lijst van woorden en afkortingen met hun verklaring.
Na elk boek komen alfabetische indexen op persoonsnamen, plaatsnamen en instellingen, functies en beroepen.
Deze publicatie zal beslist menig genealoog of historicus, of algemeen wie geïnteresseerd is
in het verleden van het Pajottenland, weten te boeien.
Technische gegevens en bestelling
Het boek telt 139 pagina's.

Er zijn alfabetische indexen op persoonsnamen, plaatsnamen, instellingen, functies en beroepen.


De uitgave kan besteld worden via e-mail:info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be

Het verschuldigde bedrag storten op onderstaand rekeningnummer

Prijzen exclusief verzendingskosten !!!

PRIJS   € 17,00
REK-NR van FV regio Dilbeek vzw     BE71 7330 5901 8769
MEDEDELING:   Cijnsboeken

Het boek kan ook afgehaald worden in ons documentatiecentrum tijdens de openingsuren.

WEER EEN NIEUWE UITGAVE!

VOLKSTELLING VAN 1702 IN WESTELIJK VLAAMS-BRABANT (scan titelblad)

In het verleden tekende u in op een van onze vorige publicaties over de volkstelling van 1702. Vrijwilligers hebben hier nogmaals een vervolg aan gebreid, met het transcriberen van de tellingen van 1702 in westelijk Vlaams-Brabant.

De volledige transcriptie wordt eind november in boekvorm uitgegeven. Een inleiding situeert het geheel, en achteraan is er een index op de persoonsnamen en een op de beroepen te vinden.

De tellingen van de volgende gemeentes in westelijk Vlaams-Brabant komen aan bod:

Alsemberg, Asse, Baardegem, Beersel, Beert, Bekkerzeel, Beringen, Bever (Strombeek), Bogaarden, Bollebeek, Buizingen, Dilbeek, Drogenbos, Dworp, Eisingen, Elingen, Eppegem, Essene, Gooik, Groot-Bijgaarden, Hamme, Hekelgem, Hombeek-Brabant, Huizingen, Humbeek, Itterbeek, Kapelle-op-den-Bos, Kestergat, Kobbegem, Leerbeek, Linkebeek, Londerzeel, Malderen, Mazenzele, Meerbeke, Merchtem, Mollem, Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, Oudenaken, Pamel, Ramsdonk, Relegem, Ruisbroek, Schepdaal,Sint-Genesius-Rode, Sint-Katherina-Lombeek, Sint-Kwintens-Lennik, Sint-Laureins-Berchem, Sint-Martens-Bodegem, Sint-Martens-Lennik, Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Ulriks-Kapelle, Steenhuffel, Strijtem, Strombeek, Ternat, Vlezenbeek, Wambeek, Wemmel, Wolvertem, Zellik.

Sommige actuele gemeentes behoorden toentertijd als gehucht bij een ander dorp en zijn daar opgenomen: Meuzegem, Imde en Rossem (Wolvertem), Lot (Sint-Pieters-Leeuw), Nieuwenrode (Meise).

Van Brussegem en Meise vonden we de telling niet; als alternatief wordt een ander type belastingscohier uit dezelfde periode getranscribeerd. Gaasbeek, Beigem en Grimbergen ontbreken helaas in dit boek.

Ook het uiterste zuidwesten van de huidige provincie Vlaams-Brabant is amper vertegenwoordigd, de dorpen die eertijds tot het graafschap Henegouwen behoorden hebben in 1702 geen telling gehouden.

Technische gegevens:

Het boek wordt uitgegeven in twee delen.
Het telt meer dan 600 pagina's waarvan 450 pagina's transcriptie.
Er zijn indexen op de persoonsnamen en op d beroepen toegevoegd. Deze is nu reeds consulteerbaar op de website
van FV regio Leuven via onderstaande link.

http://www.familiekundevlaanderen-leuven.be/Online-bestanden/Volkstelling-1702-Westelijk-Vlaams-Brabant-index-persoonsnamen.pdf

Bestellen kan via familiekundeleuven@gmail.com of info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be

Het verschuldigde bedrag storten op onderstaand rekeningnummer

Prijzen exclusief verzendingskosten !!!

PRIJS:   € 50,00
REK-NR van FV regio Dilbeek vzw     BE71 7330 5901 8769
MEDEDELING:   1702 Westelijk Vlaams-Brabant

Het boek kan ook afgehaald worden in ons documentatiecentrum tijdens de openingsuren.

WEER EEN NIEUWE UITGAVE!

B.S. INDEXLIJSTEN VOOR DE GEMEENTE DILBEEK VANAF 1792 TOT 1920 (scan titelblad)

Deze indexlijsten bevatten alle geboorten (vanaf 1798), huwelijken (vanaf 1792) en
overlijdens (vanaf 1797) uit de burgerlijke stand tot 1920 voor de gemeente Dilbeek.

Bij de geboorten worden behalve de naam, voornaam(en) en geboortedatum van de boreling
ook het nummer van de geboorteakte, de naam, voornaam en geboorteplaats van de vader en
de moeder vermeld.

Bij de huwelijken worden naast de naam, voornaam en huwelijksdatum van de gehuwden ook
de namen en voornamen van de ouders vermeld.

Bij de overlijdens worden naast de naam, voornaam en overlijdensdatum ook het nummer van
de overlijdensakte, de geboorteplaats, geboortedatum, naam en voornaam van de vader en de
moeder en de naam en voornaam van de partner vermeld.
Hierdoor bieden deze indexlijsten een grote meerwaarde en zijn ze een belangrijke bron voor
wie in de betrokken gemeente opzoekingen doet.

Het boek kan besteld worden via mail info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be

Het verschuldigde bedrag storten op onderstaand rekeningnummer

Prijzen exclusief verzendingskosten !!!

PRIJS:  € 30,00
REK-NR van FV regio Dilbeek vzw     BE71 7330 5901 8769
MEDEDELING:   Indexen Dilbeek vanaf 1792 tot 1920

Het boek kan ook afgehaald worden in ons documentatiecentrum tijdens de openingsuren.

WEER EEN NIEUWE UITGAVE!

GEZINSRECONSTRUCTIES SINT-MARTENS-BODEGEM (scan titelblad)

Opnieuw heeft ons bestuurslid Léon Verheylewegen een huzarenstukje afgeleverd.
In een turf van 781 blz. reconstrueert hij alle gezinnen die in Sint-Martens-Bodegem
verbleven de voorbije 300 jaar.
Na Itterbeek en Sint-Ulriks-Kapelle is dit al de derde Dilbeekse gemeente die op deze manier
ontleed is.

Opnieuw werden àlle akten uit de parochieregisters en de Burgerlijke Stand ter hand genomen
om de puzzel van de gezinnen te ontwarren. Ook uit de naburige gemeenten dienden veel
akten te worden bekeken. Het valt ook op dat er tot in 1918 gezocht werd. Hiertoe werden de
originele akten uit het gemeentelijke archief bestudeerd.
De jarenlange ervaring van Léon Verheylewegen maakt dat zijn nieuw boek opnieuw van
uitstekende kwaliteit is. Het boek wordt ingeleid door Frans Jozef Van Droogenbroeck met
een stuk geschiedenis van Sint-Martens-Bodegem. Voor wie een specifieke familie zoekt, is er
de onmisbare alfabetische index op familienamen.

De lijst met familienamen die in het boek voorkomen kan u hier raadplegen

Het boek kan besteld worden via mail info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be

Het verschuldigde bedrag storten op onderstaand rekeningnummer

Prijzen exclusief verzendingskosten !!!

PRIJS
:   € 60,00
REK-NR van FV regio Dilbeek vzw    BE71 7330 5901 8769
MEDEDELING:   Gezinsreconstructies Sint-Martens-Bodegem

Het boek kan ook afgehaald worden in ons documentatiecentrum tijdens de openingsuren.

WEER EEN NIEUWE UITGAVE!

Een geschiedenis van de Sint-Wivina-abdijsite van 1794 tot 2016 
(scan titelblad van boek 1 en boek2)

Na de uitgave in 2016 van het mooie boek “Abbessae Bigardiae Majoris – De abdissen van de abdij van Groot-Bijgaarden” heeft de auteur Roland Vermeiren samen met Marcel Van Liedekerke een vervolg gemaakt over de geschiedenis van de Sint-Wivinabdij.
Dit tweedelig boek, in totaal 366 pagina's, overspant een periode van meer dan 220 jaar en gaat van 1794 tot 2016.

Deel 1 behandelt de periode van 1794 tot 1798 en bespreekt de abdij op het einde van de 18de eeuw onder de laatste abdis, het verloop van de Franse revolutie en de verkoop van de abdij. boek 1

Deel 2 behandelt de periode van 1798 tot 2016 en bespreekt de verschillende kopers van de
abdij-site. Van de eerste koper Jean Claude Bourdon de la Marne tot de vijfde koper de bvba Wivina. boek2

Het boek vermeldt heel wat biografische en familiale gegevens van de verschillende kopers, is
zeer ruim gedocumenteerd en bevat vele illustraties.
Een niet te missen uitgave.

Het boek kan besteld worden via e-mail: info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be

Het verschuldigde bedrag storten op onderstaand rekeningnummer

Prijzen exclusief verzendingskosten !!!

PRIJS:   € 45,00
REK-NR van FV regio Dilbeek vzw   BE71 7330 5901 8769
MEDEDELING:   Groot-Bijgaarden Sint-Wivina-abdijsite

Het boek kan ook afgehaald worden in ons documentatiecentrum tijdens de openingsuren.

WEER EEN NIEUWE UITGAVE!

B.S. INDEXLIJSTEN VAN GEBOORTEN, HUWELIJKEN EN OVERLIJDENS 1827-1920 van Schepdaal (titelblad)

Deze indexlijsten bevatten alle geboorten, huwelijken en overlijdens uit de burgerlijke stand
van 1827 tot 1920 voor de gemeente Schepdaal.
Bij de geboorten worden behalve de naam, voornaam(en) en geboortedatum van de boreling
ook het nummer van de geboorteakte, de naam, voornaam en geboorteplaats van de vader en
de moeder vermeld.
Bij de huwelijken worden naast de naam, voornaam en huwelijksdatum van de gehuwden ook
het nummer van de huwelijksakte, de geboortedatum, geboorteplaats en namen en voornamen
van de ouders vermeld.
Bij de overlijdens worden naast de naam, voornaam en overlijdensdatum ook het nummer van
de overlijdensakte, de geboorteplaats, geboortedatum, naam en voornaam van de vader en de
moeder en de naam en voornaam van de partner vermeld.
Hierdoor bieden deze indexlijsten een grote meerwaarde en zijn ze een belangrijke bron voor
wie in de betrokken gemeente opzoekingen doet.

Het boek kan besteld worden via e-mail: info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be

Het verschuldigde bedrag storten op onderstaand rekeningnummer

Prijzen exclusief verzendingskosten !!!

PRIJS:   € 20,00
REK-NR van FV regio Dilbeek vzw    BE71 7330 5901 8769   
MEDEDELING:   Indexen Schepdaal G H O 1827 - 1920


Het boek kan ook afgehaald worden in ons documentatiecentrum tijdens de openingsuren.
WEER EEN NIEUWE UITGAVE!

GEZINSRECONSTRUCTIES SINT-ULRIKS-KAPELLE (scan titelblad)

Na het geslaagde boek over de gezinnen in Itterbeek, had Léon Verheylewegen
de moed en het geduld om een gelijkaardig werk te maken over Sint-Ulriks-Kapelle.
Opnieuw werden àlle akten uit de parochieregisters en de Burgerlijke Stand
ter hand genomen om de puzzel van de gezinnen te ontwarren.
Een puzzel die uiteindelijk 570 pagina’s dik werd.
Ook uit de naburige gemeenten dienden veel akten te worden bekeken.
Het valt ook op dat er tot in 1916 gezocht werd. Hiertoe werden de originele akten
uit het gemeentelijke archief bestudeerd.
De jarenlange ervaring van Léon Verheylewegen maakt dat zijn nieuw boek opnieuw een
uitstekende kwaliteit vertoont. Kortom, het is een onmisbaar boek voor wie Sint-Ulriks-
Kapelle bestudeert en de omgeving tussen Asse en Dilbeek.
De lijst met familienamen die in het boek voorkomen, zowel langs vaderlijke als moederlijke
lijn kan u raadplegen op onze website:

Het boek is te bestellen via mail info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be of via gewone post (duidelijk uw naam
en adres vermelden) naar Gilbert Buyst Snikbergstr
aat 46 1700 Dilbeek

Het verschuldigde bedrag storten op onderstaand rekeningnummer

Prijzen exclusief verzendingskosten !!!

PRIJS:   € 60,00
REK-NR van FV regio Dilbeek vzw    BE71 7330 5901 8769   
MEDEDELING:   Gezinsreconstructies Sint-Ulriks-Kapelle


Het boek kan ook afgehaald worden in ons documentatiecentrum tijdens de openingsuren.

WEER EEN NIEUWE UITGAVE!

HUWELIJKSBOEKEN ROOSDAAL met de gemeenten: Borchtlombeek, Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, Pamel en Strijtem.
(scan titelblad)

Na de reeks Huwelijksboeken van Dilbeek en Lennik volgt nu de reeks Roosdaal met de gemeenten:
  • Borchtlombeek:                      1793-1910  ( scan titelblad)
  • Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek:  1792-1910  ( scan titelblad)
  • Pamel:                                     1792-1910 ( scan titelblad)
  • Strijtem:                                  1793-1910 ( scan titelblad)
De huwelijken zijn alfabetisch gerangschikt op naam van de echtgenoot.
Achteraan is een alfabetische index opgenomen op naam van de echtgenote.

Hieronder een voorbeeld:

AERTS Constantinus, °1/01/1858 Liedekerke, timmerman te Liedekerke z.v. Judocus Franciscus, †20/11/1871 Liedekerke & NOEYNAERT
Francisca, †31/08/1878 Liedekerke
VAN ASBROECK Maria, °17/05/1862 Pamel, zonder beroep te Pamel d.v. Franciscus, 61j., strooidekker te Pamel & DE BRAEKELEER
Susanna, 62j., zonder beroep te Pamel
X 18/11/1885. Get: Gaugericus Segers 33j. schoonbroeder bruid. Grootouders: wijlen Joseph Christoffel Aerts, grootvader van vaderszijde
van de
bruidegom; wijlen Joanna Catharina Rollin, grootmoeder van vaderszijde van de bruidegom; wijlen Jan Baptist Noeynaert, grootvader van
moederszijde van de bruidegom; wijlen Maria Anna Van Den Hauwe, grootmoeder van moederszijde van de bruidegom
________________________________________________________________________________________________________________
AERTS Petrus Joannes, °7/08/1883 Liedekerke, aardewerkman te Liedekerke z.v. Victorianus, 58j., landbouwer te Liedekerke &
STRAETMANS Catharina, 49j., landbouwster te Liedekerke
ANCKAERT Maria Emmanuella, °14/03/1873 Pamel, naaister te Pamel d.v. Raphaël, 71j., metser te Pamel & VAN CUTSEM Maria
Elisabetha, 66j., landbouwster te Pamel
X 24/07/1908
________________________________________________________________________________________________________________
AERTS Victorianus, °29/09/1849 Liedekerke, landbouwer te Liedekerke z.v. Judocus Franciscus, †20/11/1871 Liedekerke & NOEYNAERT
Francisca, †31/08/1878 Liedekerke
STRAETMANS Catharina, °29/03/1858 Pamel, naaister te Pamel d.v. Joannes Baptista, †13/01/1868 Pamel & VAN DEN NEST Therèsia,
63j., zonder beroep te Pamel
X 11/10/1882. Grootouders: wijlen Joseph Christoffel Aerts, grootvader van vaderszijde van de bruidegom; wijlen Joanna Catharina Rollin,
grootmoeder van vaderszijde van de bruidegom; wijlen Jan Baptist Noeynaert, grootvader van moederszijde van de bruidegom; wijlen Anna
Van Der Hauwe, grootmoeder van moederszijde van de bruidegom


Het boek kan besteld worden via e-mail: info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be

Het verschuldigde bedrag storten op onderstaand rekeningnummer

Kostprijs:
– Huwelijken Borchtlombeek 1793-1910, 115 blz.; 15 euro
– Huwelijken Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek 1792-1910, 63 blz.; 10 euro
– Huwelijken Pamel 1792-1910,245 blz.; 20 euro
– Huwelijken Strijtem 1793-1910, 54 blz.; 10 euro
De reeks van vier boeken; 50 euro

Prijzen exclusief verzendingskosten !!!

PRIJS
:
REK-NR van FV regio Dilbeek vzw     BE71 7330 5901 8769

MEDEDELING: Huwelijksboek van "noteer WELKE gemeente(n) wenst men!!!!!"

Het boek kan ook afgehaald worden in ons documentatiecentrum tijdens de openingsuren.

WEER EEN NIEUWE UITGAVE!

Jubileumuitgave 25 jaar Familiekunde in Dilbeek

GEZINSRECONSTRUCTIES ITTERBEEK 1568 - 1915 (scan titelblad)

Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Dilbeekse afdeling van Familiekunde Vlaanderen
presenteert deze vereniging nog meer een standaardwerk. Deze keer gaat alle aandacht naar de deelgemeente Itterbeek.

Bestuurslid Léon Verheylewegen nam de uitdaging aan om àlle gekende akten uit parochieregisters en
Burgelijke Stand te ontleden en de Itterbeekse gezinnen tussen 1568 en 1915 opnieuw samen te stellen.
Om de gaten te dichten werden ook veel akten uit naburige en verdere gemeenten meegenomen.
Zo verschijnen 916 familienamen met hun beroepen, evenals de kloosterlingen en vondelingen.
Ook de gekende kindersterfte komt tot uiting.

Bij een gezinsreconstructie is het logisch dat elk gezin wordt samengesteld:
vader, moeder en kinderen worden bij naam vermeld. Een standaardwerk als dit vergemakkelt het
opstellen van een familiegeschiedenis uit Itterbeek: wanneer een overlijden niet wordt gevonden, staat dit overlijden
toch vermeld in een akte van een broer of een zus.

Vermits de periode 350 jaar omvat, is het ook een dik boek van 678 blz geworden.
De auteur, Léon Verheylewegen, was er maanden en maanden elke dag mee bezig.
De kwaliteit is gegarandeerd door de jarenlange ervaring van deze genealoog.

    * index op de namen (PDF)


Het boek kan besteld worden via e-mail: info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be

Het verschuldigde bedrag storten op onderstaand rekeningnummer

Prijzen exclusief verzendingskosten !!!

PRIJS
:   € 60,00
REK-NR van FV regio Dilbeek vzw     BE71 7330 5901 8769
MEDEDELING:   Gezinsreconstructies Itterbeek 1568 - 1915

Het boek kan ook afgehaald worden in ons documentatiecentrum tijdens de openingsuren.

WEER EEN NIEUWE UITGAVE!

ABBESSAE BIGARDIAE MAJORIS      (scan titelblad)
De abdissen van de abdij van Groot-Bijgaarden    

De auteur heeft zich voor het samenstellen van dit werk gebaseerd op de achtergelaten
geschriften van broeder Henricus Palmans en de transcriptie van het oorspronkelijk abdij
archief zoals dit door deze zorgzame broeder opgetekend werd, en aangevuld met eigen
opzoekingen.
Dit werk is geen zuivere opsomming van de opeenvolgende abdissen van de Sint Wivina
abdij, maar door bij elke abdis de aspecten van het kloosterleven doorheen de rekeningen
duidelijk te maken is de insteek dus “uit het leven gegrepen”.
Hierdoor krijgen we een goed beeld van het reilen en zeilen in de abdij in de periode van
1549, toen de priorij tot abdij verheven werd, tot 1789 bij de uitdrijving en de verkoop door
het Franse bewind, en het leven van de 13 abdissen.
Bij elke abdis worden ook de personen en beroepen weergegeven die op dat moment bij het
leven in de abdij betrokken waren. Zo bevat het boek honderden familienamen wat het werk
bijzonder interessant maakt voor genealogen.
Formaat: A4, 76 blz.

Het boek kan besteld worden via e-mail: info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be

Het verschuldigde bedrag storten op onderstaand rekeningnummer

Prijzen exclusief verzendingskosten !!!

PRIJS
:   € 33,00
REK-NR van FV regio Dilbeek vzw     BE71 7330 5901 8769
MEDEDELING:   Boek Abdissen  (ABBESSAE BIGARDIAE MAJORIS)

Het boek kan ook afgehaald worden in ons documentatiecentrum tijdens de openingsuren.


“Index Parentum et genitorum ab anno 1777-1807”
(gezinssamenstelling van Sint-Martens-Lennik met vermelding van alle dopen en overlijdens tussen 1777 en 1807)
(scan titelblad)

Familiekunde Vlaanderen regio Dilbeek vzw heeft het genoegen U de “Index Parentum et genitorum ab anno 1777-1807” of de gezinssamenstelling van Sint-Martens-Lennik met vermelding van alle dopen en overlijdens tussen 1777 en 1807 voor te stellen.
 
Dit werkje van de hand van René Jammart, is bijzonder interessant vermits de Franse periode volledig overbrugd wordt. In totaal 547 gezinnen, waarvan 1116 volwassenen en 1939 kinderen. Samen 3055 personen.
 
Met alfabetische index op naam van het gezinshoofd, index op familie- en voornaam van de echtgenote en index op de doopplaats van het gezinshoofd en zijn echtgenote

Index op de familienamen kan u raadplegen op  http://www.jammart.be/stml.html
 

Formaat A5, papier 100 gram, 80 pagina's
Uitgave in samenwerking met FV, regio Dilbeek vzw

Het boek kan besteld worden via e-mail: info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be

Het verschuldigde bedrag storten op onderstaand  rekeningnummer
 
Prijzen exclusief verzendingskosten !!!

PRIJS
:   € 15,00
REK-NR van FV regio Dilbeek vzw     BE71 7330 5901 8769
MEDEDELING:   Gezinssamenstelling van Sint-Martens-Lennik (D O tussen 1777 en 1807)

Het boek kan ook afgehaald worden in ons documentatiecentrum tijdens de openingsuren.

Dit mag zeker niet onbreken op je pc!

50 jaar Vlaamse Stam op een USB-sleutel

klik hier voor meer info!


    |   

© FV regio Dilbeek vzw 2012 - 2050