FV regio Dilbeek vzw
aktiviteiten
<< hoofdpagina
<< cursus volgen
info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be

Betreft: Kalender van de maandelijkse vergaderin­gen van FV regio Dil­beek

Steeds de tweede woensdag van de maand te 20 uur (behalve juli/augustus) tenzij anders aangeduid.

Lokaal: Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan Dilbeek. (kaart)


Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van
 5,00 euro.

2018
   Woensdag 12 september 2018 om 20.00 uur – “Waar komen onze gemeentenamen vandaan” een lezing door Prof. dr. Magda Devos, ere-professor van de universiteit Gent
Al sinds onheuglijke tijden geven mensen namen aan de plaatsen uit hun dichte of verdere omgeving. Plaatsnamen of toponiemen zijn vaste verwijzers naar plekken in het landschap, ze maken het de mens mogelijk zich te oriënteren in de ruimtelijke wereld. Voor het moderne taalgevoel zijn plaatsnamen net zoals alle eigennamen betekenisloze etiketten: bij het gebruik van bv. de naam Lichtervelde  vragen we ons geen ogenblik af of daar misschien een betekenisdragend woord achter schuilt; we denken alleen aan die ene gemeente, die nu eenmaal zo heet.
Toch gaan al onze plaatsnamen terug op elementen uit de gewone woorden­schat die gangbaar was op het moment van hun ontstaan. Namen waren dus ooit zinvolle, beschrijvende uitdrukkingen. Naamsverklaring houdt in dat we de woorden en woorddelen waaruit de naam is opgebouwd identificeren en op die manier doordringen tot de oorspronkelijke (of “etymologische”) betekenis van de naam. Die bevat informatie over de plaats zelf op het moment van de naamgeving.
Om tot een enigszins betrouwbare verklaring te komen, moet je dus uitgaan van de oudste vormen van de naam, zoals die in historische documenten zijn opgetekend.
De lezing is een historische verkenning van de verschillende plaatsnaamtypes in onze streken, vanaf de voorhistorie tot in de late middeleeuwen. Het verhaal wordt rijk geïllustreerd met voorbeelden uit Vlaanderen in het algemeen en Vlaams-Brabant in het bijzonder.

Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van 5,00 euro.
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen voor 7 september 2018 via info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be

    Woensdag 10 oktober 2018 om 20.00 uur – Oefening Oud Schrift onder de deskundige leiding van de heer René Jammart.
De praktijk is de beste leermeester. Een les met enkele eenvoudige opgelegde oefeningen die we samen met de lesgever zullen oplossen.
Met teksten uit het notariaat van de 17e eeuw.
Mis deze kans, om je kennis van het Oud Schrift bij te spijkeren, niet. Het wordt zeker en vast weer een leerrijke avond.

Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van 5,00 euro.


    Woensdag 14 november 2018 om 20.00 uur – “De Zeven Geslachten van Brussel” een lezing door historicus Roel Jacobs.
Is Brussel gesticht door zeven families die het bestuur van de stad gemonopoliseerd hebben tot in de 15de eeuw? Of hebben ze dat zelf uitgevonden om hun monopolie te rechtvaardigen? Zijn geslachten trouwens wel families? En wat is het verschil tussen patriciaat en adel? Of is er niet zo veel verschil? Op deze en vele andere vragen probeert Roel Jacobs tijdens deze lezing een antwoord te formuleren.
Roel Jacobs is jurist van opleiding en werd historicus uit passie. Hij heeft tal van publicaties over (de geschiedenis van) Brussel, maar ook over Brugge op zijn naam staan en organiseert in beide steden wandelvoordrachten. Roel Jacobs werkt ook als historisch consultant voor Visit Brussels.

Auditorium, Kasteel Lamotte, Lumbeekstraat 20 te 1700 Sint-Ulriks-Kapelle
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van 5,00 euro.
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen voor 7 november 2018 via info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be

   
    Woensdag 12 december 2018 om 20.00 uur is het woord aan onze leden. Het wordt een Genealogische gespreksavond waarop jullie je opzoekingen kunnen voorstellen en uitwisselen met andere genealogen. Laat ons die avond kennis maken met je merkwaardige vondsten en de onopgeloste mysteries in je familiegeschiedenis. Welke archieven heb je bezocht en welke kan je ons aanraden. Heb je vragen ? Werk je met een genealogische programma ? Of anders gesteld we willen onze collega’s genealogen beter leren kennen
Breng uw documenten en kwartierstaten mee. Vragen kunnen best reeds vooraf doorgegeven worden via info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be

Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van 5,00 euro.

    |   

© FV regio Dilbeek vzw 2012 - 2019